تماس گرفتن ایران ازبکستان جام جهانی

تماس گرفتن: ایران ازبکستان جام جهانی سردار آزمون اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری وداع با پادشاه تایلند‎

جنازه بومیبول، پادشاه تایلند که سال گذشته در سن ۸۸ سالگی از دنیا رفته بود، بعد از یک سال سوگواری طی یک مراسم رسمی سوزانده شد.

وداع با پادشاه تایلند‎

وداع با پادشاه تایلند‎

عبارات مهم : تایلند

جنازه بومیبول، پادشاه تایلند که سال گذشته در سن ۸۸ سالگی از دنیا رفته بود، بعد از یک سال سوگواری طی یک مراسم رسمی سوزانده شد.

وداع با پادشاه تایلند‎

جنازه بومیبول، پادشاه تایلند که سال گذشته در سن ۸۸ سالگی از دنیا رفته بود، بعد از یک سال سوگواری طی یک مراسم رسمی سوزانده شد.

وداع با پادشاه تایلند‎

جنازه بومیبول، پادشاه تایلند که سال گذشته در سن ۸۸ سالگی از دنیا رفته بود، بعد از یک سال سوگواری طی یک مراسم رسمی سوزانده شد.

وداع با پادشاه تایلند‎

مهر

واژه های کلیدی: تایلند | پادشاه | عکس خبری

وداع با پادشاه تایلند‎

وداع با پادشاه تایلند‎

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs